تــنهـــــایـــــیـ בل مـــלּ

به ωـراغ مלּ اگر میـ آیــیـــב... نرҐ פּـآهـωـته بیــایــیـــב... مباـבا ڪًـه ترڪً برבارב... چیــنیـ نازڪً تنهایــیـ من!

نویسنده : ✿ȤƛӇƦƛ✿
تاریخ: دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 ساعت: 1:24

چرا گفتے سلام وقتے ميدونستے بہ خداحافظے تبديل #ميشہ؟
|•چرا گفتے دوستتـ دارم وقتے بہ ھيچيـم اھميتـ #نميديـ؟
|•چرا در موردِ احساساتـ حرفـ ميزنے وقتے #نداريشون؟
|•چرا دستمو گرفتے وقتے ميدونستے قلبمو #ميشکونے؟
|•چطوري تو چشام نگاہ ميکرديُ دروغ #ميگفتے؟
|•چرا منو عاشقِ خودتـ کرديُ بعد #رفتے؟
فکر ميکنـے حالم خوبہ؟
نہ...وقتے بہ اين چيزا فکر ميکنمـ تنہا چيز اشکہ کہ از چشامـ پايين مياد...????

موضوع: ,
نویسنده : ✿ȤƛӇƦƛ✿
تاریخ: پنج شنبه 14 ارديبهشت 1396 ساعت: 19:47

روباه باش بانو !
آدم که باش? قربان?ت م?کنند با مکار? تمام و م?گو?ند:
 ساده بود و هالو ...
گرگ باش بانو!
طعمه که باش? م?درند شخص?تت را با نگاه ه?زشان و م?گو?ند:
 خودش ا?ن گونه نخ داد .......
فر?اد باش بانو !
آه که باش? تو را م? آزارند با هر ظلم? و م?گو?ند:
 اگر درد داشت فر?اد م?زد ...
ش?طان باش بانو!
حوا که باش? م?رانند تو را از خوشبخت? به بهانه س?ب و م?گو?ند:
 خطا کاربود!..
زخم باش بانو!
مرهم که باش? تو را پر م?کنند از درد برا? بهبود?شان و م?گو?ند:
 تو ?ادآور درد? ...
مغرور باش بانو !!!

نویسنده : ✿ȤƛӇƦƛ✿
تاریخ: پنج شنبه 14 ارديبهشت 1396 ساعت: 19:44

....باخـتـم مـــــادَر ....

ا?ـن بـار نـَه دَر بــاز? بـا کـودَکـان کـوچِـه....!

در زِنـــــدِگـ? بـاخـتـَم..

مـــــادَر

زِنـدگـ?ـَم را بـاخـتـَم...??...

چـــــادُر سِـفـ?ـد نـَمـازت را سَـر کـُن و

سـَر سَـجـّــــادِه بـِشـ?ـن..

تـو بَـرا?ـم دُعـــــا کـُن..

خـُــــدا?ـَت را بـَرا?َـم صِــــدا کـُن مَـن بـاز بـَچـِه

مـ? شـَوم و

بَـعـد از بـاخـتَـن در پَـنـاه چـــــادرُت م? گـِر?َـم..

نویسنده : ✿ȤƛӇƦƛ✿
تاریخ: جمعه 25 فروردين 1396 ساعت: 19:53

منو و تو
باهم لـــج ميكنيم
بعضي وقتاحرف همونميفـــهميم
گاهي وقتاباهم كنارنمياييم
دعـــواميكنيم...
دل ميـــشكنيم.
امااين حقيقته .
مابدون هم "نميتونيم" زندگي كنيم
درسته مـــسخره بازي درميارم
بهت ميخندم حرصتودرمـــيارم.
اماهيچكس مثل من دركتـــ نميكنه
هيچكس مثل من غـــصه اشكاتونميخوره
هيچكس مثل من دلش پيشـــت نيس
اماهيچكس مثل توواسه من پيدانمـــيشه
هيچكس قدتـــوكنارم نيست

نویسنده : ✿ȤƛӇƦƛ✿
تاریخ: چهار شنبه 23 فروردين 1396 ساعت: 23:29
آرہ شــَرمـَنـــدم وَلــی نـــــه اَز تــو.... اَز آدَمــی ڪــــہ شــُـدَم بــَعـد اَز تــو
صفحه قبل 1 صفحه بعد
درباره من
*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• しѺ√乇▒▓▒▒▓░しѺ√乇 *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• اخلاقمـ گند استـ؟؟ بہ خودمـ مربوط استـ غرورمـ از حد گذشتہ استــ؟؟ بہ خودمـ مربوط استــ تمامـ زندگے ام خودخواهانہ استــ؟؟ زندگے خودمـ استــ از عده اے متنفر شده امـ؟؟ تقصیر خودشاט استــ ــ نگاه هایمـ بہ افق دوختہ استـ؟؟ چشماט خودمـ استـ ـ از ناصحاט خوشمـ نمے آید؟؟ سلیقه ے خودمـ استـــ صداے خنده هایمـ از حد عادے بلندتر استـ؟؟ خوش حالے خودمـ استـ ــــ عده اے را بہ فراموشے سپرده امـ؟؟ حافظه ے خودمـ استـــ ـــ دلم مے خواهد ایـט گونہ باشمـ مجبور بہ تحمل مــ ـــــــــט نیستید . اگہ تحمـُلـ نـَدارے بالاے صـَفحہ سـَمتـ راستـ بیروטּ از ایـטּ صفحہ آزادیــــــــــ ــــــــــــــــــــــ *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• しѺ√乇▒▓▒▒▓░しѺ√乇 *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• ✔ وقتی میای اینجا و نوشته هامو میخونی؛ یا درکـــــــــم کن ، یا شــــرّ تــو کــم کن! از زر زر زیادی بعضیــــــــــا، خوشــــم نمیــــــاد ! درضمــــــــــــن ؛ میخوای با مـــــن باشی باید " آدم " باشـــــــی ! *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• しѺ√乇▒▓▒▒▓░しѺ√乇 *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• رفت!!!!به درک! خدا رفته گان شمارو هم بیامرزه ╬♥═╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ سلامتی سیگارم که مطمئنم قبل از من باکسی لب نگرفته سلامتی دود سیگارم با این که کم رنگه ولی یه رنگهه به سلامتی سیگارم که بهم یاد داد عاقبت سوختن واسه یه نفر زیر پا له شدنه *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• しѺ√乇▒▓▒▒▓░しѺ√乇 *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ 
تازه ترین مطالب
نویسندگان
برچسب ها

دريافت کد :: صدایاب
دوستان
 • دل موزیک
 • دلنوشته های یک پسر

 • تبادل لینک هوشمند

  برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان تــنهـــــایـــــیـ בل مـــלּ و آدرس sooookot.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

ابزارک های وبلاگ
 RSS 

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 4
بازدید هفته : 34
بازدید ماه : 275
بازدید کل : 7205
تعداد مطالب : 5
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 1